Responsive layout
navigate_next

Informacje o polityce prywatności

 

Kandydaci do pracy – jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacyjnego Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław (wpis do ewid. nr 00023568, NIP 815-135-98-32).

Pragniemy Cię  poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy w procesach rekrutacji.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to dane kontaktowedane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności. Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław  w szczególności są to pracownicy Działu HR oraz Dyrektor lub Kierownik Działu, do którego aplikujesz.  

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy między Tobą a Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław   Masz prawo do żądania od Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław  dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

 

Twoje dane są zbierane zgodnie z art. 221 § Kodeks Pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych w Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław  oraz w celach kontaktowych. W przypadku danych, które nie są wymienione w art. 22 1 § 1 k.p., podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda.

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.

Twoje dane w przypadku braku zatrudnienia będą przetwarzane w czasie danego procesu rekrutacji oraz 3 miesiące po jego zakończeniu.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

 

GOŚCIE

Jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

Witamy w Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław (wpis do ewid. nr 00023568, NIP 815-135-98-32).

Pragniemy Cię  poinformować jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to dane niezbędne do Twojej identyfikacjidane zarejestrowane przez nasz monitoring oraz dane pojazdu (dane opcjonalne). Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław  w szczególności pracownicy działu do którego się udajesz oraz osoby mające dostęp do nagrań monitoringu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości Twojej identyfikacji, co za tym idzie wstępu na nasz teren.

Masz prawo do żądania od Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław   dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Danych z monitoringu wizyjnego nie można poprawiać ze względów technicznych oraz nie podlegają prawu do uzyskania kopii -naruszało by to prawa i wolności innych osób, które mogą znaleźć się na nagraniu.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

 

Twoje dane są zbierane na podstawie art. 6 ust.1 litera b, f i c z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia

 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś – wobec przetwarzania twoich danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach.

Twoje dane będą przetwarzane przez 3 lata w celach dowodowych, a przypadku nagrań z monitoringu przez około 180 w zaleznosci od ilości dostepnej pamieci masowej w urzadzeniu.[TC1]  dni.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

 KLIENCI

Jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

Witamy w Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław (wpis do ewid. nr 00023568, NIP 815-135-98-32).

Pragniemy Cię  poinformować jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy i przetwarzamy to dane niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś, której dane dotyczą lub do podjęcia działań́ na  Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław  w szczególności pracownicy Działu do którego się udajesz czy pracownicy Działu Handlowego, Zaopatrzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

Masz prawo do żądania od Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław   dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

 

Twoje dane są zbierane przez przez Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław na podstawie art. 6 ust.1 litera b i f z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Twoje dane będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

 

KLIENCI - REKLAMACJE

Jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

Witamy w Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław (wpis do ewid. nr 00023568, NIP 815-135-98-32).

Pragniemy Cię  poinformować jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy i przetwarzamy to dane niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś w zakresie rozpatrzenia reklamacji.

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław   w szczególności pracownicy Działu do którego się udajesz czy pracownicy Działu Handlowego, Zaopatrzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Twoje reklamacji.

Masz prawo do żądania od Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław  dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

 

Twoje dane są zbierane na podstawie art. 6 ust.1 litera b i c z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław

 

Twoje dane będą przetwarzane w trakcie umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

KONTRAHENCI

Jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

Witamy w Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław (wpis do ewid. nr 00023568, NIP 815-135-98-32).

Pragniemy Cię  poinformować jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy i przetwarzamy to dane niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub do podjęcia działań́ na  Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław  w szczególności pracownicy Działu do którego się udajesz czy pracownicy Działu Handlowego, Zaopatrzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy. Masz prawo do żądania od Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław   dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

 

Twoje dane są zbierane na podstawie art. 6 ust.1 litera b i f z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław

 

Twoje dane będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

 

Pracownicy

Jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby procesu zatrudnienia w Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław (wpis do ewid. nr 00023568, NIP 815-135-98-32).

Pragniemy Cię  poinformować jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy jako Twój Pracodawca.

Zakres przetwarzanych danych ogranicza się do informacji wynikających z przepisów prawa pracyDostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław  w szczególności są to pracownicy Działu HR oraz Twoi przełożeni.

Dane podaje się dobrowolnie jednak ich niepodanie skutkowałoby brakiem możliwości realizacji stosunku pracy pomiędzy Tobą a Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław  Masz prawo do żądania od Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław  dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

 

Twoje dane są zbierane zgodnie z art. 221 § 2 Kodeksu Pracy na potrzeby zatrudnienia w Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław   W przypadku danych, które nie są wymienione w art. 22 1 § 2 k.p., podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda.

 

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.

 

Twoje dane będą przetwarzane w trakcie zatrudnienia i po nim tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania